انجمن دوستی ایران و پرتقال

مهمترین اقلام وارداتی از پرتغال به ایران


 ماشين آلات،
 قطعات و اتصالات الكتريكي خودرو،
 روکش های چوبی،
 چوب پنبه،
 ژنراتورهاي توليد برق، 
شيرآلات 
 سوپاپ هاي صنعتی