انجمن دوستی ایران و پرتقال

آلیرا د میراندوا


«آلیرا د میراندوا» (Alheira de Mirandela) نوعی سوسیس مرغ و یکی از ارزان‌ترین و رایج‌ترین غذاهای پرتغالی است که تاریخچه‌ی جالبی دارد. زمانی‌ که یهودیان در سال 1495 از پرتغال اخراج شدند، عده‌ای از آنها در شمال‌شرقی این کشور پنهان بودند و در آنجا به صورت پنهانی به اجرای آداب دینی خود پرداختند، در حالی‌ که تظاهر می‌کردند که به مذهب کاتولیک روی آورده‌اند. یکی از روش‌ها این بود که آنها تظاهر به درست‌ کردن و خوردن سوسیس کنند تا همه به این باور برسند که آن‌ها دیگر غذای خود را بر اساس شریعت یهود آماده نمی‌کنند.